MENU

Johnny Beerens

Johnny Beerens (1966) is een Nederlandse kunstenaar, studeerde in Tilburg aan de Academie voor Beeldende Vorming. Zijn kunstwerken zijn doorgaans omvangrijk en figuratief. Ze zijn veelomvattender dan alleen schilderkunst. Hebben met elkaar gemeen dat ze tijdloos zijn en een eeuwigdurende significantie vertegenwoordigen. Naast autonoom werk maakt Beerens ook in het oog springende monumentale muurschilderingen. Opzichzelfstaande schilderingen die onverlet een relatie aangaan met de omgeving en zijn overgoten met symboliek.

Johnny Beerens - In het atelier - Gallery van DunEen bekend voorbeeld is de muurschildering ‘Levensbron’ op de watertoren van Oostburg. De muurschildering toont een barst onder de kraag van de toren waaruit druppels naar beneden lopen. De vormgeving is bewust geënt op de vorm van het wondteken in de borst van de gekruisigde Christus. Eeuwenlang in de schilderkunst uitgebeeld als miniem detail. Op de toren door Beerens uitgewerkt tot een verzelfstandigd beeld. De druppels verwijzen naar de bron des levens wat wordt versterkt door de reflectie van de zee in de druppels. Water in de vorm van druppels die stromen naar de grote zee. Een symbool voor de kringloop van het leven.

Zelfgeschept papier

De kunstwerken die Johnny Beerens maakt zijn reconstructies van ons oorspronkelijk bestaan, vervaardigd van verf, materie en zelfgeschept aquarelpapier. Met behulp van een speciale maaltechniek, stammend uit de zeventiende eeuw, maakt Beerens van oude lakens katoenpulp dat de drager van zijn werk wordt. Met behulp van deze methode schept Beerens (aquarel)papier met verschillende structuren afgestemd op de beeltenis die hij voor ogen heeft.

Inspiratie uit het oerlandschap

Johnny Beerens - Oergrond | Gallery van DunDe structuur van het papier wordt mede bepaald door de verschillende materialen die Johnny Beerens vindt op het strand en in de zee. In dit grensgebied vindt hij inspiratie voor zijn werken. Daar gaat hij op zoek naar wat hem fascineert en verzamelt hij de materialen die zowel beeldend als inhoudelijk het uiteindelijke werk zullen versterken.
Schelpen, schelpengruis, fossiele haaientanden, vulkanisch zand, stukken nylondraad afkomstig van aangespoelde visnetten worden in het schepprocedé ingekapseld in het papier. Deze juttersvondsten voegen reliëf toe aan het werk en zijn daardoor inhoudelijk een wezenlijk onderdeel van zijn kunst.

Niet voor niets dat zijn meeste schilderijen een oerlandschap belichamen dat puur en zuiver is. Elementen uit de natuur geeft Beerens hun oorspronkelijke zeggingskracht terug omdat hij ze onverbloemd en ontdaan van alle tijdelijke tendensen weet weer te geven.

Tot in detail wordt ingezoomd waardoor kluiten omgeploegde aarde een spectaculaire intensiteit krijgen. Of lijken basaltblokken van een zeewering een massieve confronterende muur. Het detail levensgroot uitgelicht werpt de kijker terug naar de oorsprong van het bestaan.

Ambachtelijk en vernieuwend

Nadat het procedé van papierscheppen is voltooid volgt het visualiseren van Johnny’s creatieve proces. De verschillende lagen aquarelpapier worden afwisselend verknipt, verscheurd, beplakt en beschilderd met aquarelverf. Laag voor laag wordt het beeld opgebouwd. Binnen één werk combineert Johnny de opbouw van zijn kunstobjecten regelmatig met andere technieken, verschillende verfsoorten als zelfgemaakte eitempera en olieverf of meerdere ondergronden zoals multiplex.

De conceptuele benadering en combinatie van diverse traditionele, ambachtelijke en experimentele werkwijzen voorziet dat het thema en de uitvoering van Johnny Beerens’werk als authentiek, onderscheidend, eigenzinnig en vernieuwend mag worden bestempeld.

Bekijk meer kunstwerken van Johnny Beerens